Basur nasıl anla?ılır | Basur Hemoroid | Basur ve Hemoroid Hastalı?ı hakkında

Basur nasıl anla?ılır1. Derece Hemoroid Nasıl Anla?ılır ?

Hemoroidler ne görülür ne de ele gelir. Dı?kılama sonrasında olu?an açık kırmızı kanamalar en önemli belirtisidir. A?rılar olu?maz, nadiren ka?ıntı ve yabancı cisim hissi olabilir.

2. Derece Hemoroid Nasıl Anla?ılır ?

Nodüller ıkınma sırasında dı?a do?ru çıkarlar, daha sonra kendili?inden yerine geri kayarlar. Kanamalar görülür, ayrıca ka?ıntı, yanma, akıntı ve a?rı da olu?abilir.

3. Derece Hemoroid Nasıl Anla?ılır ?

Nodüller kendili?inden geri kaymaz fakat parmak ile itilerek tekrar yerlerine yerle?tirilebilirler. Hemoroidleri kaplayan dokuların sertle?mesi sonucunda kanamalar azalır çünkü doku yaralanmaya kar?ı daha dirençli olur. A?rı, ka?ıntı ve akıntılar artar ve buna ba?lı olarak makat etrafında egzamalar geli?ebilir. Dı?arıya çıkmı? memeler bo?ulabilir ve içindeki kanın pıhtıla?ma (tromboz) sonucu ?iddetli a?rılar meydana gelebilir.

4. Derece Hemoroid Nasıl Anla?ılır ?

Bu safha sabitle?mi? anal prolaps olarak adlandırılır. Hemoroidler artık devamlı dı?arıdadır ve içeriye do?ru yerle?tirilemezler. Dı?arıya sarkmı? ba?ırsak kaplaması devamlı akıntıya sebep olur ve egzama ve iltihaplanmalar geli?ebilir. Kanamalar nadirdir ve bazen istem dı?ı kaçırmalar olabilir. Zaman içinde ülserle?me veya sıkı?maya ba?lı doku bo?ulması görülebilir, bu durum a?rıları yüksek safhaya çıkarır.


Etiketler : hemoroit , basur nedir , hemoroid , hemoroid nedir , hemoroid nasıl olu?ur , hemoroid tedavisi , hemoroid bitkisel tedavi , hemoroid resimleri , hemoroid nedir , hemoroid ilaçları , hemoroid ?ifalı bitkiler , ba?ırsak kanseri , basur , mayasıl , hemoroid nasıl anla?ılır , derecelerine göre hemoroid , birinci derece hemoroid , ikinci derece hemoroid , üçüncü derece hemoroid , dördüncü derece hemoroid ,

Yorumlar


Yorum Yap

İlgili Son 10 Haber

(c) 2008 Her Hakkı Saklıdır, Basur Hemoroid - ( Basur ve Hemoroid Hastalı?ı hakkında )
jk