Basur nedir | Basur Hemoroid | Basur ve Hemoroid Hastalı?ı hakkında

Basur nedirHemoroid nedir ? ( Basur Nedir? )

Hemoroid; makatın dı?tan görünen kısmından 3-4 cm yukardaki kalın barsa?ın son 7-8 cm lik kısmı olan rektum denilen alandaki ba? dokularının gev?emesi sonucu damarların hem sayıca artması hemde çaplarının geni?lemesiyle süngerimsi bir hal almı? parmak ?eklinde çıkıntı olması halidir. Ço?unlukla hemoroid hastalı?ına az veya çok barsak sarkmasıda e?lik eder.

Hemoroidal doku damar yuma?ı (anjiyo kavernöz) yapısında olan ve anüsün çıkı?ında yastıkçık görevi gören bir dokudur. İç hemoroid ve dı? hemoroid olarak ikiye ayrılır. Anüsün ciltten kalınbarsak hücrelerine geçi? bölgesinde di?li çizgi olarak adlandırılan çizginin üst kısmında olanlara iç hemoroid, alt kısmında olanlara dı? hemoroid denir. Hemoroidal dokuda atardamar ve toplardamarlar (arteriyovenöz) arası direkt ba?lantılar mevcuttur. Bu yapı sayesinde kalınbarsa?ın en son kısmındaki sensörlerin uyarısıyla hemoroidal doku içindeki kan miktarı hızlı bir ?ekilde ayarlanıp istemsiz olarak anüsten sıvı ve gaz çıkı?ını engelleyen bir yastık mekanizması ?eklinde çalı?ır. Hemoroidal doku bu yönüyle insan ya?amının günlük ya?am kalitesini sa?lamakta önemli yere sahiptir.

Hemoroidal doku kalınbarsak duvarına Park Ligamanı olarak adlandırılan ba?larla ba?lıdır. Kronik kabızlık, ıkınma, gebelik ve uzun süreli ayakta durarak çalı?mak gibi nedenler ba?ların (Park Ligamanı) zarar görmesine, bu dokunun a?a?ıya do?ru sarkmasına, içindeki kan dola?ımının bozulmasına ve doku içinde kan göllenmesine neden olur.


Etiketler : hemoroid , basur nedir , hemoroit , basur nedir , hemoroid , hemoroid nedir , hemoroid nasıl olu?ur , hemoroid tedavisi , hemoroid bitkisel tedavi , hemoroid resimleri , hemoroid nedir , hemoroid ilaçları , hemoroid ?ifalı bitkiler , ba?ırsak kanseri , basur , mayasıl , makatta ?i?lik , makattan kanama , rektoskopi , anoskopi , dı?kıdan kan gelmesi , Park Ligamanı ,

Yorumlar


Yorum Yap

İlgili Son 10 Haber

(c) 2008 Her Hakkı Saklıdır, Basur Hemoroid - ( Basur ve Hemoroid Hastalı?ı hakkında )
jk