Hemoroidin Lastik Band Ligasyonu İle Tedavisi | Basur Hemoroid | Basur ve Hemoroid Hastalı?ı hakkında

Hemoroidin Lastik Band Ligasyonu İle TedavisiHemoroidler, alt rektum ve anüs kısmında geni?lemi? damar yumaklarıdır. Anüs, rektumun dı? kısmında bulunan ve ba?ırsaklara açılan bir kanal görevindedir. Hemoroidler ka?ıntıya neden olabilir. Ayrıca acı duymanıza neden olurlar. Kanama yaparlar. Eger hemoroidiniz olu?tuysa, anus bölgesinde kan pıhtıla?maları olu?abilir. Tuvalete çıktı?ınızda dı?kıyla beraber artan basınç sayesinde size rahatsızlık verirler.

Band Ligasyon Tekni?i: Hemoroid pakelerinin lastik band ile ba?lanması sonucunda bir süre sonra bo?ulan memenin nekroze olup dü?mesi esasına dayanır. 2. ve 3. derece hemoroidlerde uygulanır. Di?er iki yöntemde oldu?u gibi bu yöntemde de lokal ya da genel anestezi gerekmez.

Bant ligasyonu, özel bir alet ile hemoroidlerin lastik bantla kökünden ba?lanması ve kuruyup dökülmesi için bırakılması i?lemidir. İ?lem, iç hemoroid memesinin tabanına lastik bir band yerle?tirerek hemoroide giden kan akımının engellenmesi esasına dayanır. Kan dola?ımı kesilen hemoroid memesi bir kaç gün içinde ölür ve dı?kılama esnasında dü?er.

Hangi Hemoroidlere Uygulanır?

Lastik band ligasyonu tekni?i 1,2 ve 3. derece iç hemoroidler için kullanımı uygundur. 4. derece hemoroidlerde yeterli bir tedavi yöntemi de?ildir. Dı? hemoroidlerde, bo?ulmu? hemoroidlerde, hemoroid ile birlikte ameliyat gerektiren ba?ka hastalık varlı?ında uygulanmaz.

İ?lem İçin Bir Hazırlık Var mıdır?

Ligasyon i?lemi poliklinik ?artlarında yapılabilir. Anestezi gerektirmez. Hastanın dı?kısını yapmı? olması yeterlidir. Kısa süreli (5-15 dk) bir i?lemdir.

Tek seansta i?lem biter mi?

Genellikle bir seansta bir hemoroid memesine lastik band ligasyonu yapılır. Ancak hastanın durumuna göre iki ayrı bölgeye de band yerle?tirilebilir. Her insanda üç hemoroid memesi oldu?undan genellikle üç seansta i?lem tamamlanmı? olur.

İ?lem sonrası yapılması gerekenler var mı?

Sıcak su torbası üzerine oturmak kas kasılmasını ve a?rıyı azaltır. Gerekirse a?rı kesici kullanılabilir. Alkol almamak, anüse fitil dahil herhangi bir cisim sokmamak, aspirin gibi kanama yapıcı ilaçlardan sakınmak ve kabız olmamak gerekir.

İ?lemin yan etkileri var mıdır?

İ?lem sonrası a?rı olabilir. Bunun için sıcak su lasti?ine oturmak ve a?rı kesici almak yeterlidir. Nadiren yerle?tirilen band çıkarılır. Dokunun ölüp dü?mesi sonrası kanama olabilir. Ço?unlukla kendili?inden durur. Lastik ba?lama yöntemi nadiren dı? hemoroidlerin bo?ulmasını tetikleyebilir. Nadiren enfeksiyon geli?ebilir. Bu durumda antibiotik kullanılır.


Etiketler : hemoroit , basur nedir , hemoroid , hemoroid nedir , hemoroid nasıl olu?ur , hemoroid tedavisi , hemoroid bitkisel tedavi , hemoroid resimleri , hemoroid nedir , hemoroid ilaçları , hemoroid ?ifalı bitkiler , ba?ırsak kanseri , basur , mayasıl , Band Ligasyonu , Band Ligasyon Tekni?i ,

Yorumlar


Yorum Yap

İlgili Son 10 Haber

(c) 2008 Her Hakkı Saklıdır, Basur Hemoroid - ( Basur ve Hemoroid Hastalı?ı hakkında )
jk